Friday, May 27, 2022
Home > समाज > यसरी ग’र्नुहोस्, म’हिलाले तपाई भनेपछि मरिहत्ते गर्नेछन्…

यसरी ग’र्नुहोस्, म’हिलाले तपाई भनेपछि मरिहत्ते गर्नेछन्…

म’हिलाको च र’म स’न्तु’सष्टीसका लागि पुरू’षले बुझ्नुपर्ने कुरा तपाईं यौ’न’ आन’न्दको अन्ति’म खु’डकिलोस’म्म पुग्न असफल भइरहनुभएको छ ? च र’म आन’न्दभन्दा अघि नै चि’सिनुहुन्छ ?

अनु’सन्धा’नले हरेक पटक म’हि’लाले च र’म सुख लिन सक्ने देखाएको छ । तर ग’र्भ’धार’णका लागि च’र’म आ नन्द’ प्राप्त गर्नु आवश्यक छैन ।के साँचो हो भने पु’रुष’ बिना’कुनै’ सम’स्या अमे’रिकामा गरिएको अनुसन्धानअनुसार म’हिला’ले चा’हे हरेक प’ट’क च’र’सुख’ उठा’उन सक्छन् ।त्यसको लागि धै’र्य’ता’ र यौ नसा’थी बीच उ’चित ता’लमे’ल हुनु जरुरी छ ।strong>समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला>>>

हरेक पटक च’र’म आन’न्द’सम्म पुग्छन्, ‘म’हिला’लाई भने समय लाग्छ । कतिपय अव’स्थामा म’हिला आफ्ना प’तिसँग दिनहुँ यौ न स म्ब’न्ध रा’ख्न इच्छुक हुँदैनन् । यसो हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण यौ’’न सा’थी आफूभन्दा पहिले च’र’म आ’नन्द’सम्म पुग्नु पनि हो ।यस्तो हुँदा कम उमेरका यु”वतीमा आफूमा केही मी रहेको भ्र म’ले डेरा’ जमाउन थाल्छ,

उमे’रको साढे तीन दशक पार गरेका म’हिला भने आफूमा यौ’ न’ भावना घट’दै गएको सो’च्न थाल्छन् । उक्त अनुस’न्धानले हरेक पटक म’हिला’ले च’र’म सु ख लिन सक्ने देखाएको छ । तर ग’र्भधा’रण’का लागि च’र’म आन’न्द प्राप्त गर्नु आवश्यक नभएकाले चि’कित्सकसमेत यो कुरालाई बढी महत्त्व दिँदैनन् । < म’हिलाले च’र’म सु ख प्राप्त गर्ने ‘प्र’संग’मा पु’रुष साथीको सबैभन्दा मह’त्त्वपूर्ण भूमिका’ रहने अ’नुसन्धानमा उल्लेख छ । पु’रुष साथीले म’हिला साथी’लाई म’हत्त्व दिने बानी गरे उनीहरू च’रम आ’नन्द’तिर सह’जै जान सक्छन् । नेपालआजबाट* strong>समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला>>>

Leave a Reply

error: Please Dont Copy My Content!! !!